HOTLINE
 • 0909 111 586

 • Currently 5/5
Kết quả: 5/5 (3251 phiếu)
 • 11/01/2021
 • By: Admin
 • Danh mục:
 • 3251 lượt xem
 • Phân tích cách xem phong thủy nhà ở theo Bát Trạch Minh Cảnh

Bát trạch Minh Cảnh là bộ môn Phong thủy dương trạch, chuyên dùng để xem Phong thủy nhà ở và được xếp vị trí hàng đầu trong nền Phong thủy học truyền thống Trung Quốc với một hệ thống Phong thủy học đã được giản hóa các vấn đề phức tạp, quy nạp thành những luận điểm mà mọi người dân dù là bình thường nhất đều có thể tiếp nhận thông qua các tác vụ cụ thể, trực quan, mang tính thực tiễn cao, rất phù hợp trong việc xem Phong thủy nhà ở hiện đại trong thời điểm hiện nay.

Bát trạch Minh Cảnh là bộ môn Phong thủy dương trạch, chuyên dùng để xem Phong thủy nhà ở và được xếp vị trí hàng đầu trong nền Phong thủy học truyền thống Trung Quốc với một hệ thống Phong thủy học đã được giản hóa các vấn đề phức tạp, quy nạp thành những luận điểm mà mọi người dân dù là bình thường nhất đều có thể tiếp nhận thông qua các tác vụ cụ thể, trực quan, mang tính thực tiễn cao, rất phù hợp trong việc xem Phong thủy nhà ở hiện đại trong thời điểm hiện nay.

Bát trạch minh cảnh chủ yếu dựa vào niên mệnh, Tam nguyên của con người để phán đoán phương vị trạch cát tương ứng với người người đó và phương cát lợi của các sự vật cụ thể như giường, bếp… từ đó thấu đạt việc quan sát, phân tích dương trạch.

Bát trạch minh cảnh

Các lý luận của bộ môn Bát Trạch Minh Cảnh Chánh Tông chủ yếu xuất phát từ Niên Mệnh và Tam Nguyên, nhất mạnh đến tầm quan trọng của các yếu tố như Hướng Cửa, Hướng Bếp và tính chất cát hung của các phương vị trong nhà… Tất cả các yếu tố được dung hòa trong một chỉnh thể thống nhất và toàn vẹn, tạo nên một bộ môn, một phép xem Phong thủy nhà ở dương trạch hoàn chỉnh nhất.

Phân chia Đông Tây trạch mệnh

Sau khi xác định chính xác trạch mệnh của mình. Tiếp theo đó ta cần phân định rõ 2 loại trạch mệnh là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, cụ thể như sau:

 • Đông Tứ Trạch – Ly Chấn Khảm Tốn

 • Tây Tứ Trạch – Càn Đoài Khôn Cấn

Ví dụ nam sinh năm 1921 có trạch mệnh là Càn trạch, thuộc Tây tứ trạch, Nữ sinh năm 1976 có trạch mệnh là Ly trạch thuộc Tây tứ trạch.

Bát trạch minh cảnh

Bản đồ bát trạch minh cảnh

Đồ hình Đông Tứ Trạch

Trong nhóm Đông tứ trạch, đặc điểm chung của nhóm này là các cát hướng ( hướng tốt ) và Hung hướng ( hướng xấu ) bao gồm

 • Cát hướng ( hướng tốt ) Nam – Bắc – Đông – Đông Nam.

 • Hung hướng ( hướng xấu ) Tây – Tây Bắc – Tây Nam – Đông Bắc

Tức là, đã là Đông tứ trạch, thì đều trùng hợp nhau về các phương ( cung ) cát hoặc hung, dĩ nhiên cũng có sự khác biệt, ví dụ Ly Trạch – Đông Nam là cát là Thiên Y, trong khi đó ở Chấn Trạch cung đó cũng là cung cát, nhưng là Diên Niên, còn sự khác nhau giữa Thiên Y và Diên niên sẽ được phân tich ở một bài khác – Bài này chúng ta chỉ cần phân biệt rõ.

Ly Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Ly Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Chấn Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Chấn Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Khảm Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, đối với người thuộc Ly Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Tốn Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Ly Trạch, các hướng tốt là Nam, Đông Nam, Đông, Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Đồ hình Tây Tứ Trạch

Trong nhóm Tây tứ trạch, đặc điểm chung của nhóm này là các cát hướng ( hướng tốt ) và Hung hướng ( hướng xấu ) giống nhau

 • Cát hướng ( hướng tốt ) Tây -Tây Bắc – Đông Bắc – Tây Nam.

 • Hung hướng ( hướng xấu ) Đông – Đông Nam – Nam – Bắc

Tức là, đã là Tây tứ trạch, thì đều trùng hợp nhau về các phương (cung) cát hoặc hung, dĩ nhiên cũng có sự khác biệt, ví dụ Càn Trạch – Đông Bắc là cát là Thiên Y, trong khi đó ở Đoài Trạch cung đó cũng là cung cát, nhưng là Diên Niên, còn sự khác nhau giữa Thiên Y và Diên niên sẽ được phân tích ở một bài khác – Bài này chúng ta chỉ cần biết đã là Tây tứ trạch, thì các hướng hung đều trùng nhau, cát hướng cũng đều trùng nhau.

Càn Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Càn Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

Đoài Trạch

Bát trạch minh cảnh
Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Đoài Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

Khôn Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, đối với người thuộc Khôn Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

Cấn Trạch

Bát trạch minh cảnh

Theo cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch minh cảnh, dễ nhận thấy nhất, đối với người thuộc Càn Trạch, các hướng tốt là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Các hướng xấu bao gồm: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

Phân tích cách xem phong thủy nhà ở theo bát trạch Minh Cảnh

Bát trạch minh cảnh

Để xem phong thủy bát trạch minh cảnh, ta cần thấy rõ với bất kỳ một Trạch Mệnh nào thì ta đều có 8 hướng cơ bản: Sinh khí – Diên Niên – Thiên Y – Phục Vị – Tuyệt Mệnh – Lục Sát – Ngũ Quỷ – Họa Hại. Trong đó sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị là 4 hướng cát, cụ thể như sau:

Bốn hướng cát tinh

Sinh Khí, tức sao Tham Lang, thuộc hành Mộc. Hướng này nên xây nhà cao, trổ cổng, đặt giường, làm cửa bếp. Tối kỵ đặt nhà vệ sinh tại 4 hướng cát.

Diên Niên, tức sao Vũ Khúc, thuộc hành Kim. Hướng này nên xây nhà cao, làm cổng chính, đặt giường, làm cửa bếp.

Thiên Y tức sao Cự Môn, thuộc hành Thổ. Hướng này nên làm nhà cao, làm cổng chính, đặt giường.

Phục Vị tức sao Phụ Bật, nên đặt phòng ngủ, giường ngủ, lưu ý phương vị này dễ sinh con gái.

Bốn hướng hung tinh

Tuyệt Mệnh, tức sao Phá Quân, thuộc hành Kim, phạm phải hướng này sẽ bất lợi, tương khắc với Chấn, Tốn, Ly

Lục Sát, tức sao Văn Khúc, thuộc hành Thủy. Phạm phải hướng này sẽ hung, bất lợi với Khôn, Cấn, Tốn.

Ngũ Quỷ tức sao Liêm Trinh, thuộc hành Hỏa, phạm phải hướng này sẽ bất lợi, không hợp với Khảm, Càn, Đoài.

Họa Hại, tức sao Lộc Tồn, thuộc hành Thổ, phạm phải hướng này sẽ hung.

Hướng cát thường bố trí những công trình quan trọng như cổng, phòng ngủ, phòng khách, giường ngủ.

Hướng hung thường bố trí những công trình mang tính hung, ví dụ nhà vệ sinh, nguyên tắc ở đây là Hung thần trấn Hung cung, khi xem phong thủy nhà ở  phải chú ý vấn đề này.

24 sơn hướng

 • Vòng ngoài là 24 hướng còn gọi là 24 sơn hay 24 sơn hướng là Tuất, Càn, Hợi; Nhâm, Tý, Quý; Sửu, Cấn, Dần: Giáp, Mẹo, Ất; Thìn, Tốn, Tỵ; Bính, Ngọ, Đinh; Mùi, Khôn, Thân; Canh, Dậu, Tân.

 • Vòng ngoài 24 hướng để lò, bếp vị trí nào tốt dùng khoanh trống (o), vị trị nào xấu để chấm đen (•).

Nhà ở, người ta day theo 8 phương hay 8 cung mà chọn tốt xấu; còn lò, bếp và cửa ngõ thì dựa theo 24 hướng mà chọn tốt xấu.

Bát trạch minh cảnh

Xác định hướng nhà

Những người tuổi thuộc Đông tứ trạch làm nhà phải day mặt qua phương Đông tứ trạch mới tốt, còn 4 cung Tây tứ trạch là hung.Những người tuổi thuộc Tây tứ trạch làm nhà phải ngó mặt qua Tây tứ trạch mới tốt, còn 4 cung thuộc Đông tứ trạch là hung.

Ví dụ: Người tuổi mạng Khảm (tuổi thuộc cung Khảm), nếu làm nhà day qua hướng: KHẢM được Phục vì, hướng LY được Phước đức (Diên niên) hướng CHẤN được Thiên y, hướng TỐN được Sanh khí; nhược bằng ngó qua hướng KHÔN phạm Tuyệt mạng, hướng CẤN phạm Ngũ quỷ, hướng CÀN phạm Lục sát, hướng ĐOÀI phạm Họa hại…

Cách đặt lò bếp

Những người tuổi Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn phải để lò, bếp nơi Tây tứ trạch là để vào hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài, nhưng phải lựa nơi sơn hướng tốt mà để. Như đặt lò, bếp tại hướng KHÔN thì phải để tại MÙI, THÂN kiết, KHÔN hung; đặt tại hướng CẤN phải để tại DẦN kiết, còn SỬU, CẤN hung; đặt tại hướng CÀN thì để tại TUẤT kiết còn CÀN, HỢI hung; đặt tại hướng ĐOÀI thì phải để tại CANH kiết, còn DẬU, TÂN hung. Nhưng miệng lò, bếp phải ngó ngay qua phía Khảm, Ly, Chấn, Tốn mới đúng.

Những tuổi thuộc Tây tứ trạch (hay Tây tứ mạng cũng thế) là Khôn, Cấn, Càn, Đoài thì phải đặt lò, bếp nơi Khảm, Ly, Chân, Tốn và chọn sơn nào có khoanh trống là hướng kiết mà để, còn miệng lò, bếp thì cho ngó ngay qua 4 hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.

Lưu ý: Phải tùy cung mạng của chủ nhà chớ không phải thấy cung tốt trong Bát quái mà dùng được đâu.

Trong 24 sơn hướng có 12 sơn hướng hung kỵ tất cả cung mạng, dù Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch, 12 sơn hướng ấy là: Càn, Hợi, Nhâm, Tý, Quý, Sửu, Cấn, Ất, Đính, Khôn, Dậu và Tân, 12 sơn hướng còn lại là: Tuất, Dần, Giáp, Mẹo, Thìn, Tốn, Tỵ, Bính, Ngọ, Mùi, Thân và Canh là 12 vị trí đặt lò, bếp lên đó được kiết, nhưng phải theo cung tuổi mà chọn

Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng AVA chuyên thiết kế thi công xây dựng nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ hotline: 0909.111.586 gặp MR. Đạt để được tư vấn và hỗ trợ.

hotline
zalo
gọi điện Gọi điện sms Tư vấn zalo Chát zalo